Japonci a iné rozvinuté krajiny si dnes mixujú takmer dokonalý jedovatý deflačný mix.

V posledných
týždňoch hraničnej mase investorov do žltého kovu došlo to, čo japonskí
ekonómovia, politici, ale aj obyvateľstvo vedia takmer dve desaťročia. A
to že stimuly prostredníctvom vládnych výdavkov a nákupy centrálnymi
bankami výraznejšiu infláciu nespôsobia, čo potvrdzuje aj nasledujúci
graf inflácie v Japonsku v minulých rokoch, ktoré skôr bojuje s defláciou.

\"\"

Vďaka zníženiu daňových príjmov po znížení
daní v Japonsku začiatkom 90.rokov minulého storočia podľa vzoru
\“liberálov\“, ale i rastu vládnych výdavkov presne podľa vzoru
\“keynesesiánov\“ japonská vláda
svojou spotrebou dopĺňala, ale aj stále dopĺňa výpadok spotreby
šetrných Japoncov, ktorí dotiahli umenie odkladania spotreby takmer k
dokonalosti.

\"\"

Výsledkom tejto snahy je stagnácia až priemerný rast HDP v Japonsku okolo 2 percent.

\"\"

Napriek rastúcemu dlhu v japonskej vlády až k
200 percentám HDP dokonca aj bez intervencií centrálnej banky Japonska
už roky klesá výnos japonských vládnych dlhopisov, keď 10-ročný dlhopis dnes ponúka investorom výnos iba 0,745 percenta ročne.

\"\"

Oddeľovania dôchodkového systému od štátu a s
tým spojená neistota ohľadne budúcnosti spolu s takmer nulovým
pretavením generovaných úspor na dôchodok do úverov a investícií, keď
najmä nadnárodné firmy obmedzujú dopyt po cudzích zdrojoch vďaka
výrazným ziskom,
ale aj stagnácie odloženého dopytu šetrného obyvateľstva, spôsobuje v
Japonsku už desaťročia to, čo dnes ohrozuje aj EÚ a USA – deflačnú
špirálu.

Zastavením rastu počtu obyvateľov v Japonsku,
ktoré takmer anulovalo prirodzený tlak na rast HDP a ekonomickú
aktivitu v Japonsku v minulých rokoch sa tieto tlaky ešte prehlbujú.

\"\"

Zdroj: Wikipedia

Spolu so starnutím populácie a nízkou
fertilitou, keď Japonsko patrí so svojou vekovou štruktúrou
obyvateľstva medzi najstaršie národy na svete, si Japonci namixovali,
ale iné rozvinuté krajiny dnes mixujú takmer dokonalý jedovatý deflačný
mix.

\"\"

Zdroj: Wikipedia

Spotreba obyvateľstva na dôchodku či tesne pred ním v Japonsku je diametrálne odlišná od tej 20 či 30 ročných Číňanov,
Indov, Brazílcov alebo Rusov ktorí dnes dominujú v populácií krajín BRIC
alebo MIST.

Decembrové voľby v Japonsku, o ktorých sme písali aj tu,
vrátili k moci v Japonsku garnitúru, ktorá sa chce s týmto konvenčnými
metódami neriešiteľným problémom popasovať. Výsledkom tohto úsilia bude
oslabovanie japonského jenu minimálne k 108 jenom za americký dolár v
najbližších mesiacoch, čo pripraveným ponúka nevídané možnosti.

\"\"