Nové formy podpory
„O zabezpečovanie finančných zdrojov pre malé a stredné podniky sa starajú hlavne inštitúcie ako Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská záručná a rozvojová banka a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,“ tvrdí analytik spoločnosti Capital Markets Juraj Chovanec.