Autor:Martin Odkladal

Finančné trhy netrpezlivo čakajú na výsledky kontroly Európskej
centrálnej banky (ECB). Tá totiž podrobila najvýznamnejšie bankové domy v
EÚ takzvaným stress testom.

\"\"

Európska centrálna banka

Európa má našliapnuté na ďalšiu recesiu. Akcie padajú už niekoľko týždňov>>

Preto sme oslovili analytikov s tým, aký očakávajú výsledok a či je
možné, že po oznámení záverov príde k nejakej panike na finančných
trhoch.

Martin Belobrad, analytik goldsilver.sk

Osobne sa k výsledkom staviam skepticky, celý proces stress testov je
pod silným politickým tlakom a politici sa snažia ochrániť svoje banky.
Takisto metodika týchto testov a hlavne oceňovanie aktív bánk sú
sprevádzané rúškom tajomstva. Keďže ide o niečo cez 100 najväčších
európskych bánk, ktoré sú podrobené stress testom, mohlo by dôjsť k
otrasom. Ale na druhej strane je možné, že výsledky už trh zarátal,
niektoré testované banky sú už teraz pod tlakom a ceny ich akcií
klesajú.

Ak by stress testy boli vykonávané úplne nezávisle a bez možnosti
politických tlakov, mohla by byť skutočnosť veľmi nepríjemná a niektoré
banky by mohli čeliť výberom vkladov a panike. Keďže sme však v EÚ, kde
sa nepríjemné veci odsúvajú do budúcnosti, dôjde pravdepodobne len k
postrašeniu a niektoré banky budú vyzvané, aby navýšili svoje aktíva.
Bankový sektor v únii bude podľa mňa ale naďalej veľmi rizikový, najmä s
horšujúcimi sa ekonomickými podmienkami.

Aleš Rod, riaditeľ Centra ekonomických a tržných analýz

Nemyslím si, že by dopady testov mali mať nejaký dramatický dopad, aj
keď sa už špekuluje o problémoch až v 11 bankách zo šiestich krajín.
Tieto špekulácie rizikovo averzní investori už čiastočne zakomponovávajú
do svojich očakávaní, preto by musel naozaj nastať nečakaný šokový big
bang, aby sa kormidlo vývoja trhov otočilo úplne opačným smerom.
Aj
keď úlohou testov by malo byť upozornenie na slabé miesta a pomôcť ich
riešiť, tieto výsledky nebudú mať revolučný dopad. Treba totiž zobrať do
úvahy všetky faktory od politického konsenzu, úlohy Európskej
centrálnej banky, ako aj národných regulátorov.

Peter Bukov, analytik Capital Markets

Výsledky budú zverejnené v nedeľu schválne kvôli tomu, aby boli
zatvorené trhy a minimalizoval sa tak dopad v prípade negatívneho
prekvapenia. Už teraz sa objavili špekulácie, že štyri nemecké banky,
konkrétne HSH Nordbank, IKB a MunchenerHyp, štvrtej meno nie je známe,
by mali zlyhať pri stress testoch a neprejsť nimi. Podobnú situáciu
môžeme taktiež vidieť aj pri bankách v Taliansku, Španielsku, Grécku
alebo Portugalsku. Okrem stress testov uvidíme aj výsledky Asset Quality
Review, kde ECB v jednoduchosti kontroluje kvalitu aktív, ktoré banky
na svojich knihách držia. V prípade, že banky neprejdú testami, ECB ich
môže zatvoriť ako nesolventné alebo budú banky musieť navýšiť kapitál.


Na druhej strane tieto testy nezlepšia fungovanie finančných
inštitúcií. Dôvera v testy je malá, pretože v minulosti sme videli už
podobné pokusy o testovanie bánk a tie dopadli fiaskom. Napríklad Dexia,
ktorá v roku 2011 dostala bailout a prešla pod francúzsku a belgickú
vládu a len pár mesiacov predtým úspešne prešla stress testami. Ako
hovorí Marcel Fratzscher, prezident pre ekonomický výskum v Berlíne:
\“Testy určite nebudú game changer\“. Európske banky sú navyše závislé od
ECB, ktorá ich financuje cez rôzne podporné programy a nízke sadzby.

Jiří Cihlář, analytik Next Finance

Európske banky sú pod drobnohľadom dozorných inštitúcií neustále.
Nečakáme preto, že by testy odhalili nejaký systémový nedostatok
bankového sektora. Maximálne budú vydané doporučenia, aby niektoré banky
posilnili svoju kapitálovú pozíciu.
Testy síce nezlepšia fungovanie
európskych bánk, ale pozitívny výsledok môže posilniť dôveryhodnosť
bankového sektora a to je aj hlavným zámerom ECB.