,,Obchodné príležitosti sú ako autobusy, vždy príde ďalší.\“

Tento citát patrí jednému z najväčších podnikateľov dnešnej doby. Vizionársky velikán Richard Branson je známy ako majiteľ značky Virgin. Táto zahŕňa viac ako 400 spoločností. Hodnota jeho majetku robí z Bransona 4. najbohatšieho občana Veľkej Británie. 

Sú dnes na Slovensku spoločnosti, ktoré dostatočne využívajú ponúkané podnikateľské príležitosti? Ako ich využívajú?  O odpovede na tieto otázky sme požiadali Vladimíra Gešperíka, generálneho riaditeľa spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.

 

Stotožňujete sa s citátom Richarda Bransona v oblasti, v ktorej podniká Capital Markets?
Určite áno. Dnešná doba poskytuje obrovské množstvo príležitostí. Avšak jemne by som citát doplnil: Na autobus sa čaká. Príležitostiam treba vyjsť  v ústrety.

 

Čo tým presne myslíte?
Počas sedemročného podnikania Capital Markets sme naše služby doteraz poskytli  veľkému množstvu klientov. Začiatky nášho podnikania boli orientované na priame investície. Znamená to, že klientom sme poskytovali možnosť nakupovania akcií prostredníctvom ocp. V úvode sme poskytovali iba malé množstvo vybraných búrz. Ako potreby našich klientov narastali, otvárali sme pre nich ďalšie možnosti.

 

Ktoré boli tie ďalšie?
Nasledovala možnosť zapojiť sa do prvých verejných ponúk akcií (IPO). Boli sme na Slovensku priekopníkom. Štartovali sme živelne, no postupne sme zaraďovali čoraz atraktívnejšie tituly. Našim klientom sme sprostredkovali akcie Českej Fortuny, pivovarov Lobkovitz, alebo Poľského ťažobného gigantu Polska Grupa Energetična. V septembri 2014 sme boli pri historicky najsilnejšom IPO ako Alibaba.com.

 

Ako by ste charakterizovali Vášho doterajšieho klienta?
Jednoznačne solventnejší klient, ktorý hľadá atraktívnejšie spôsoby ako zhodnotiť svoje prostriedky. Nehľadá  klasický kozervatívny produkt, ale taký, pri ktorom dokáže zhodnocovať násobne a to nad mieru inflácie. V drvivej väčšine sú to podnikatelia. Sú totiž naučení denodenne hľadať príležitosti  ako znásobovať hodnotu svojej firmy. Rovnako sa stavajú k majetku, ktorý nadobudli. Chcú ho zveľadiť čo najviac a za relatívne krátky čas. Vedia sa orientovať v problematike akcií, kedže väčšina z nich je akcionárom svojej vlastnej spoločnosti, alebo sa pohybujú v takom prostredí.

 

Znamená to, že Capital Markets poskytuje služby solventným klientom?
To je presne to, čo som pri Vašej prvej otázke spomenul. Príležitostiam musíme ísť vpred. V roku 2009 sme si uvedomili, že naše služby je dôležité poskytovať aj iným, ako len podnikateľom, či solventnejšej klientele. Ich sme už presvedčili o svojej kvalite a teraz sme si stanovili za cieľ ponúknuť tieto služby ostatným. Vytvorili sme program, ktorý má za cieľ poskytovať podobné služby aj strednej vrstve obyvateľov Slovenska.

 

Ponúkate im taktiež investície do akcií?
Stredná vrstva nemusia byť podnikatelia. Sú to aj bežní zamestnanci. Znalosť oboru investovania je však pri tejto klientele  často nižšia ako pri podnikateľoch. Museli sme program nastaviť tak, aby dokázal zhodnocovať prostriedky klientom aktraktívne, no bez toho, aby klient do neho musel zasahovať.  Pre tento klientský segment sme vytvorili program Riadených portfólií.

 

Čo takýto program pre klienta znamená?
Ak by som to mal zhrnúť v dvoch vetách, jedná sa o zhodnocovanie prostriedkov klienta prostredníctvom nákupu akcií, alebo korporátnych dlhopisov. O ich výbere nerozhoduje klient, ale Investičný výbor ocp, ktorému na to klient dal svoj mandát.

 

Ako vyhľadáva Vaša spoločnosť klientov pre takýto tip produktu?
Program sme vytvorili v roku 2009. Do roku 2013 sme v ňom spolupracovali s malým množstvom klientov. O to zaujímavejšie boli výsledky. Na dolárovom, dynamickom portfóliu sme za túto dobu zhodnotili prostriedky klientov v priemere o 16,72%. Jedná sa o vážený priemer, ktorý sme počítali k júnu 2014. Je to o dve až tri percentá viac ako dosiahla naša konkurencia v tom istom čase, čo nás samozrejme teší. Uvedomovali sme si, že toto je tip produktu, ktorý retailový klient potrebuje, avšak nemali sme pre produkt distribúciu. Tento fakt bol našim základným problémom.

 

Ako ste tento problém vyriešili?
V apríli 2014 sme nastavili stratégiu spolupráce s poradenskými spoločnosťami, ktorých klienti sú presne tou skupinou, pre ktorú je produkt Riadených portfólií určený. Svoje služby poskytujú prevažne retailovým klientom a to bol aj náš cieľ.

Javí sa dnes takto nastavená stratégia ako správna? 
Možno ste niekedy zažili ten pocit, ako pri stavaní puzzle. Chýbal Vám posledný článok, aby ste vyskladali konečný obraz. Táto situácia nastala aj s Riadenými portfóliami. Chýbajúca distribúcia bol ten pomyselný kus skladačky.

Aké boli Vaše začiatky spolupráce s externými distribučnými spoločnosťami?
Dovolím si použiť iný citát pána Bransona. ,,Hľadám medzery, ktoré ľudom pomôžu. Nič viac.\“ Takto sme pristupovali aj my. Stratégiu s externými partnermi sme dlhodobo pripravovali. Ako prvé sme potrebovali spoznať trh, mesiace apríl a máj sme venovali stretnutiam. Ich cieľom bolo dokázať identifikovať potreby, ktoré tieto spoločnosti, sprostredkovatelia a ich klienti majú.

Aké to boli potreby?
Pre spoločnosť ako takú to bol ponúkaný servis. Centrála externého partnera musí mať v nás partnera, ktorý dokáže pružne a rýchlo reagovať na ich požiadavky. 
Nasledovalo nastaviť systém, produkt a materiály tak, aby ako pre sprostredkovateľa, tak jeho klienta bol produkt absolútne zruzumiteľný a transparentný. V spoločnosti sme si nastavili tzv. Desatoro, ktorým sa riadime vo vzťahu k našemu partnerovi a jeho klientom.

Môžeme vedieť , ktoré sú tie pravidlá?
Niesú žiadnym tajomstvom. My tieto hodnoty prezentujeme aj v dokumentácii klienta. 
 
1. Detailne analyzujeme 
2. Vyberáme iba to najlepšie 
3. Pracujeme s najnovšími technológiami  a s inovatívnymi postupmi 
4. Odkrývame všetky poplatky 
5. Odmeňujeme iba za kladné výsledky 
6. Informujeme o všetkom 
7. Budujeme komunitu 
8. Zvyšujeme finančnú gramotnosť 
9. Neustále sme k dispozícii 
10. Spolupracujeme iba s tými najlepšími 

Môžete niektoré z nich bližšie špecifikovať?
Napríklad bod, v ktorom sme zadefinovali že odkrývame všetky poplatky:
Našim klientom poplatky neskrývame. Sú úplne prvou časťou zmluvnej dokumentácie. 

Bod ktorý hovorí, že sme neustále k dispozícii:
Uvedomujeme si, že sprostredkovateľ je často u klienta vo večerných hodinách. Práve vtedy potrebuje mať, ako sa hovorí priateľa na telefóne. Človeka, ktorý mu poradí. Naše Call centrum je sprostredkovateľom a ich klientom k dispozícii do 22,00 hod. denne.

Alebo pravidlo, že informujeme o všetkom:
Klient a sprostredkovateľ musí mať prehľad o tom, čo sa aktuálne deje so zmluvou, alebo jeho prostriedkami. Nesmie sa stať, že klient prostriedky pošle a nedostane informáciu o správnosti prevodu.

Prečo tieto pravidlá vznikli?
Vrátim sa na úvod nášho rozhovoru. Povedal som, že príležitosti musíme výjsť v ústrety. Musíme prinášať novinky, inovácie. Uvedomujeme si, že partnerstvo je záväzok. Partnerstvo tak ako vo vzťahu k spoločnostiam s ktorými spolupracujeme, tak ich klientom. Chceme byť iní, robiť veci inak – lepšie. Našim cieľom je dlhodobé partnerstvo.  

Ako sa Vám darí uspieť v tomto produkte, s týmito službami na finančnom trhu?
Akvizíciu partnerských spoločností sme na Slovensku rozbehli v máji 2014. Do konca augusta sa rozhodlo s nami spolupracovať takmer štyridsať spoločností.  Z každou novou akvizíciou a za každým novým klientom rástla chuť dokázať svoje kvality aj na českom trhu. Do konca októbra 2014 sme zahájili spoluprácu s viac ako dvadsiatimi spoločnosťami v Českej republike. Každý ktorý tak spravil zistil, že to niesú iba frázy naučené z manažérskej literatúry, ale Slovenská realita postavená na zahraničných princípoch podnikania. 

Čítajte viac: http://tlacovespravy.sme.sk/ts/4606/partnerstvo-je-zavazok-capital-markets-skusenosti/#ixzz3Q7zCbfJ4