Vposlednom čase pretrvávajú obavy o globálnu kondíciu hospodárskeho rastu, ktorý
bol v poslednej dekáde ťahaný motorom v podobe Číny, druhej najväčšej ekonomiky
sveta. Nedávne správy, predovšetkým tie makroekonomické, nás nútia sa pýtať, v
akej ekonomickej situácii sa skutočne nachádza čínska ekonomika a aké závažné
dôsledky by zrútenie napríklad takej bubliny, ako je trh nehnuteľností, v tejto
najľudnatejšej krajine mohlo spôsobiť. Zhodnotenie čínskeho trhu nehnuteľností
počas rokov 2003 -2013 bolo enormné, bolo dokonca silnejšie ako počas známej
nehnuteľnostnej bubliny v USA alebo v 80. rokoch v Japonsku. Na prelome storočí
bol nesplatený dlh úverového trhu v USA 27 biliónov dolárov, v tom čase mala
Čína iba 1 bilión dolárov nesplateného dlhu na hypotekárnom trhu, dnes, pätnásť
rokov po, je Čína na hodnote 25 biliónov dolárov. Na základe skúseností z iných
krajín by rezidenčné investičné výdavky mohli klesnúť v priebehu nasledujúcich
rokov a zdá sa nepravdepodobné, že Čína by mohla túto medzeru zaplniť.
Obchodná bilancia sa už výrazne zvýšila a pokusy Číny vyviezť svoje problémy
cez export už pravdepodobne narazili na svoje limity.
Spomaľovanie ekonomiky, ktorá bola motorom globálneho rastu, ako aj divoké
pohyby na šanghajskom akciovom trhu sú preto široko sledovanou udalosťou a
svojím spôsobom aj strašiakom finančného sveta.