V nasledujúcich
dňoch očakávame zverejnenie dát ohľadne priemyslu krajín Eurozóny. ECB
s cieľom podporiť ekonomiky krajín Eurozóny respektíve s cieľom
dosiahnuť inflačné ciele na úrovni 2% uvoľňuje svoju monetárnu politiku stále
viac. Kráľovský pár sa drží najvyššie za ostatné mesiace, pričom sa očakáva, že
dosiahne v priebehu roka 1,18 EURUSD. Ide o najvyššiu úroveň od augusta
2014. Aktuálny vývoj eura v „kráľovskom menovom páre“ negatívne dopadá na akciové
trhy v Eurozóne. Pondelkové hodnoty továrenský objednávok v Nemecku
priniesli istú dávku optimizmu. Medzimesačná hodnota zmeny továrenských
objednávok dosiahla 1,9% pri očakávaniach 0,6%, medziročne hodnota vzrástla o
1,7% pri očakávaniach 0,1%.  Pozitívne
údaje z pondelka zatienili údaje o vývoji nemeckého priemyslu.
Priemyselná produkcia v krajine sa v marci prepadla medzimesačne na
-1,3%, medziročne na 0,3%. Analytici predpokladajú pre tento rok rast
priemyselnej produkcie v Nemecku oproti predchádzajúcemu roku, ktorý bude
predovšetkým podporený domácou spotrebou. Nelichotivé údaje o priemyselnej
produkcii evidujeme v prípade Francúzka a Talianka, kde rovnako ako
v Nemecku dochádza k prepadu priemyselnej produkcie. Okrem
spomínaného ukazovateľa z priemyslu očakávame v priebehu týždňa
zverejnenie údajov o vývoji inflácie vo Francúzsku a v Nemecku.
V prípade Nemecka analytici predpokladajú prepad smerom k deflácii. Viceprezident
ECB Vitor Constancio v utorok uviedol, že s hodnotením účinkov marcových
opatrení ECB treba počkať, nakoľko ECB očakáva pozitívny efekt prijatých
opatrení až v nadchádzajúcich mesiacoch. Zdržanlivosť viceprezidenta ECB
podľa analytikov naznačuje, že ECB nechystá zmeny monetárnej politiky
v nasledujúcom zasadnutí ECB.