Založil firmu, ktorej kapitál nestačil ani na mesiac fungovania. Aj napriek tomu Konosuke Macušita veril, že elektrina bude v budúcnosti trendom. Oplatilo sa. Izolačné dosky pre ventilátory, objímky na elektrické lampy či svetlá do bicyklov spravili z firmy celosvetovo známu značku. Dnes je Panasonic paradoxne lídrom vo video a audio produktoch. Jeho začiatky sa však spájajú s elektrickými lampami. „Ak si stanovíte cieľ a vyvíjate nepretržité úsilie, aby ste ho dosiahli, bezpochyby sa rozvíjate a rastiete. Opakujte toto úsilie každý deň, až bude tento cieľ natoľko hlboko zakotvený…