Autor:Martin Odkladal

Podobný prípad zatvárania a prepúšťania, aký ohlásili pred pár
dňami v závode Panasonic v Krompachoch, by sa nemal u nás v blízkej
budúcnosti opakovať.

\"\"

Ženy vo výrobnej hale Panasonicu v Krompachoch

Slovenský elektrotechnický priemysel je v dobrej kondícii a prípad
japonského výrobcu je ojedinelý vzhľadom na trh so spotrebnou
elektronikou.

Firmy z tohto odvetvia by mohli skôr prijímať nových zamestnancov.

Zmena trendu

Dôvodom zatvárania fabriky v Krompachoch je zmena trendu v moderných
technológiách. „O Blu-ray prehrávače a DVD prehrávače klesá dopyt,\“
povedal analytik spoločnosti Capital Markets Lukáš Lóci. Trh v Európe s
video záznamovými zariadeniami sa neustále zmenšuje. Zrýchľuje sa totiž
rozširovanie služieb internetových video služieb, čoraz väčšia
dostupnosť USB-HDD kompatibilných televízorov a popritom neustále
klesajú ceny týchto výrobkov.

Zisky z iných segmentov

Samotný Panasonic už na spotrebnej elektronike veľmi nezarába. Ako
totiž upozorňuje Lóci, zisky spoločnosti pochádzajú z automobilového
priemyslu a z poskytovania priemyselných systémov. Z tohto odvetvia
pochádza až 35 percent zisku, ďalších 22 percent zisku pochádza z
ekologických riešení. Len piatimi percentami sa podieľa tento
spotrebiteľský segment na profite firmy. Panasonicu sa inak celkovo
darí. Od roku 2012 sa zastavil prepad tržieb a dokonca od vlaňajška mu
už tržby rastú cez 5 percent.

Elektrotechnickým firmám sa u nás darí

Napriek poklesu segmentu spotrebiteľskej elektroniky je celé odvetvie
elektrotechniky na Slovensku v celkom dobrej kondícii. Podľa
generálneho sekretára Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Andreja
Lasza firmy z tohto odvetvia zaznamenali v minulom roku vyše 30
percentný medziročný rast. Pričinili sa o to najmä malé a stredné
podniky. Prispelo k tomu predovšetkým oživenie rastu nemeckej ekonomiky,
ale aj eurozóny ako celku. Oživenie výroby v Nemecku sa v našom
elektrotechnickom priemysle prejavilo najmä v produkcii elektromotorov,
svietidiel, káblov, ale aj autosúčiastok.

Konkurencieschopné závody

Z uvedeného vyplýva, že podobné čierne scenáre by sa nemali opakovať.
„Stav spoločností v elektrotechnike je podľa našich informácií z
členskej základne zväzu dobrý. Veríme, že situácia v spoločnosti
Panasonic je i bude ojedinelým prípadom,\“ vyhlásil Lasz.

Podľa neho slovenské elektrotechnické spoločnosti patria ku
konkurencieschopným a vedia sa úspešne presadiť i na zahraničných
trhoch. V rámci podpory tohto odvetvia by pomohlo výrobcom efektívne
nastavenie európskych fondov a ich výrazné zameranie na financovanie
aplikovaného výskumu vo firmách – zameraného na reálne vývojové a
výrobné problémy elektrotechnických podnikov.