Ladislav Popovič, analytik spoločnosti Capital Markets.\“ Rast miezd môžeme považovať za ukazovateľ ekonomického zdravia krajiny. Neexistuje pásmo, ktoré by ohraničilo, do akej miery môžu mzdy rásť, všetko záleží od dopytu a ponuky, avšak ak nedôjde k výraznejšiemu nárastu práceschopného obyvateľstva, tento rast by mal pokračovať.

Negatívny dopad na rast miezd by mohli mať aj rôzne politické či ekonomické riziká v eurozóne. Nedostatok remeselníkov a robotníkov je však na Slovensku viditeľný a to je aj dôvod, prečo môžu mzdy na týchto pozíciách rásť rýchlejším tempom.

Nedostatok pracovnej sily na určitých pozíciách vidíme predovšetkým preto, že mnoho mladých ľudí ma záujem pracovať skôr v kancelárií a vyhľadávajú tak predovšetkým administratívne pozície. Mzdové rozdiely medzi hlavným mestom a zvyškom krajiny je typickým príkladom toho, že pre rozvinuté pracovné prostredie s vyšším počtom obyvateľov je typické aj vyššie pracovné ohodnotenie.

Nepredpokladám že priemerná mzda v inom meste by mohla byť vyššia ako v Bratislave. Je to možne pri pozíciách, ktoré pomaly zanikajú alebo je po nich v danej oblasti jednoducho vyšší dopyt, ako v iných častiach krajiny.\“