Dlhová kríza. „Vianočná“ aukcia cenných papierov oveľa prevýšila očakávania.

Slovensku
sa podaril reparát v podobe vydarenej aukcie pokladničných poukážok.
Štát získal na dražbe cenných papierov so splatnosťou 98 dní viac ako
štvrť miliardy eur, čo prekonalo očakávania o viac ako dve tretiny. „Ku
koncu roka zvyknú investori skôr bilancovať, predpokladali sme preto
menší záujem o investovanie,“ vysvetľuje príčiny príjemného prekvapenia
riaditeľ odboru riadenia dlhu v Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity
Tomáš Kapusta.
Vladimír Vaňo, hlavný analytik Volksbank Slovensko, považuje aukciu za úspešnú. Dopyt investorov sa totiž vyšplhal na dvojnásobok hodnoty predaných cenín.

Istota domáca
Ešte
koncom minulého mesiaca pritom štát v predaji dlhopisov so splatnosťou v
apríli 2014 naplnil očakávania iba z jednej pätiny. „Je zrejmé, že
cenné papiere s kratšou lehotou splatnosti sú pre záujemcov
atraktívnejšie,“ povedal Kapusta. Na rozdiel od poslednej aukcie sa
tentoraz zapojili aj zahraniční uchádzači. „Pýtali si však príliš
vysoký výnos, ktorý nezodpovedal stavu slovenskej ekonomiky,“ všetky
poukážky si tak podľa zástupcu agentúry odniesli domáci účastníci
aukcie.
Domáci investori sú podľa Vaňa stabilnejším zdrojom
financovania, hlbšie a detailnejšie poznajú všetky špecifické domáce
faktory ovplyvňujúce riziko dlžníka. „Nerezidenti, teda zahraniční
investori, sú spravidla náchylnejší na preceňovanie týchto faktorov,“
dodáva.

Menia taktiku
Veľká
neistota v eurozóne sa však odzrkadlila na plánoch predaja slovenských
cenných papierov. Agentúra síce zverejnila dátumy budúcoročných aukcií,
aké druhy cenín ponúkne však ešte zváži. „Rozhodnutia, ktoré robia
európski politici, neprispievajú k upokojeniu trhov. Nevieme tak dopredu
odhadnúť, o ktoré dlhopisy bude záujem,“ hovorí Kapusta. Agentúra sa
preto rozhodla prispôsobovať ponuku podľa záujmu na strane potenciálnych
účastníkov na základe predchádzajúceho dialógu. Budúci rok plánuje
predať dlhopisy a pokladničné poukážky so splatnosťou od roku 2013 za
7,5 miliardy eur. „Či sa to podarí, závisí od situácie na trhu. Prechod
na kratšiu splatnosť však vnímam pozitívne rozhodnutie,“ uzatvára
analytik spoločnosti Capital Markets Zoltán Csiba.


 

Aukcia 3-mesačných cenín SR

272 miliónov eur získalo
včera Slovensko na aukcii 3-mesačných pokladničných poukážok. Očakávalo
sa pritom, že dostane iba 150 miliónov.

1,4 – 1,8 percenta bol ročný úrok, ktorý si investori vypýtali za požičané peniaze.