Potrebujetesi požičať peniaze na nehnuteľnosť a banka vám namiesto hypotekárneho úveru
poradila spotrebný úver? \“Banky lákajú klientov na spotrebiteľské úvery u
nehnuteľností na to, že sú tieto úvery flexibilnejšie než klasické
hypotéky,\“ povedal pre Next Future Jiří Cihlář, analytik finančných trhov
Next Finance.

Možností spotrebných úverov majú záujemcovia nespočetne, od bánk až po
nebankové subjekty (kde by však mal byť žiadateľ nanajvýš opatrný). Ako sa
vyvíjali úrokové sadzby, aké sú slovenské pôžičky v porovnaní s ostatnými
krajinami eurozóny a prečo banky radia klientom dofinancovať hypotekárny úver
spotrebným?
Vývoj úrokových sadzieb Slovensko vstúpilo do eurozóny 1. januára 2009. Podľa
informácií Národnej banky Slovenska (NBS) priemerná úroková miera za rok 2009
zo stavu existujúcich spotrebiteľských a ostatných úverov domácnostiam splatným
do jedného roka bola 7,89 percenta. Úvery so splatnosťou nad päť rokov boli na
tom len o trochu horšie, takmer deväť percent. No priemerná úroková miera zo
stavu nových obchodov pri spotrebiteľských a iných úveroch splatných nad päť
rokov činila oproti tomu až takmer 14 percent.
V roku 2010 nastali malé zmeny, keď sa priemerný úrok z existujúcich úverov
mierne zvýšil. Zvýšil sa aj priemerný úrok nových pôžičiek splatných do roka,
no znížil sa úrok tých so splatnosťou nad päť rokov. V roku 2011 sa pomerne
výrazne oproti predošlému roku znížil priemerný úrok existujúcich pôžičiek do
jedného roka, a to na 6,73 percenta. Úrok nových pôžičiek pri pôžičkách do
jedného roka stúpol, pri splatnosti do piatich rokov zase klesol. V roku 2012
bolo najvýraznejšie predraženie nových pôžičiek splatných do roka na 8,28
priemerného úroku. Rok 2013 pokračoval v nastolenom trende, pričom sa oproti
minulému roku zdvihli nielen úroky nových pôžičiek oboch typov, ale sa aj
zvýšil priemerný úrok existujúcich spotrebných a iných úverov.
Minulý rok došlo k obratu v stúpajúcom trende úrokových sadzieb. Zlacneli nové
spotrebiteľské a iné pôžičky splatné do roka na priemerný úrok 7,86 percenta.
Podobne aj tie splatné nad päť rokov, a to na 12,66 percenta, čo je o 1,63
percenta nižší úrok ako predošlý rok. Znížili sa aj priemerné úroky
existujúcich úverov.
Za prvý mesiac tohto roku bolo znova zaznamenané klesanie – a to ako pri
existujúcich spotrebných a iných úveroch, rovnako aj pri nových – priemerný
úrok nových pôžičiek splatných do jedného roka klesol na 6,54 percenta. Pôžičky
pri splatnosti nad päť rokov klesli na najnižšiu priemernú úrokovú sadzbu za
posledných šesť rokov, a to na 12,43 percenta.
Najpredraženejšie úvery Napriek poklesu priemernej úrokovej miery pri
spotrebiteľských a iných úveroch však podľa štatistiky Európskej centrálnej
banky (ECB) sú na Slovensku najpredraženejšie úvery spomedzi krajín eurozóny.
ECB porovnávala úrokovú mieru v stavoch spotrebiteľských úverov a iných úverov
pri splatnosti nad päť rokov. Spomedzi 19 štátov sa Slovenská republika
umiestnila najhoršie. Tabuľke vedie od januára 2009, vtedy s úrokovou mierou
8,82 percenta. Odvtedy je Slovensko lídrom štatistiky, pričom za január 2015
dosiahlo hodnotu 10,18 percenta. Ostatné štáty eurozóny pritom neprišli ani k
siedmim percentám. Napriek tomu, že úroková miera klesla, je Slovensko teda
stále na prvej priečke vo výške úrokov spotrebiteľských úverov pri splatnosti
nad päť rokov.
Dofinancovanie spotrebným úverom Súťaž finančných produktov Zlatá minca, ktorá
od roku 2005 oceňuje finančné produkty na základe odborného posúdenia, oceňuje
aj kategóriu spotrebné úvery. Za rok 2014 sa na prvom mieste v tejto kategórii
umiestnila Online pôžička od Zuno banky, na druhom mieste Flexipôžička od VÚB a
ako tretí najlepší spotrebný úver porota zaradila ČSOB Bezúčelový spotrebný
úver od ČSOB. Dôraz je pritom kladený nielen na výšku úrokov, ale aj na ročnú
percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá je jedným z najdôležitejších
ukazovateľov pri spotrebných úveroch.
Na otázku, prečo niektorým klientom banky radia dofinancovať hypotekárny úver
cez spotrebný úver, Cihlář vysvetlil, že spotrebiteľské úvery sú pri
nehnuteľnostiach flexibilnejšie ako klasické hypotéky.