Matej Krajčovičanalytik Capital Markets: \“Tento návrh môže na prvý pohľad predstavovať obmedzenie pre zamestnávateľov, na trhu práce by však rozšíril transparentnosť. V tom spočíva najväčší benefit tohto opatrenia. Uchádzač o prácu má možnosť tak pridať ďalšie kritérium pri výbere, čo znamená pre neho väčšiu efektivitu a pokiaľ sa rozhodne pre nejakú pracovnú ponuku, tak pri pohovore bude v lepšej vyjednávacej pozícií a lepšie sa tak bude môcť dohodnúť o cene svojej práce.

Zamestnávateľ tak bude nútený viac rešpektovať situáciu na pracovnom trhu a ponúknuť férovejšie ohodnotenie, keďže je málo pravdepodobné, že zaujmú uchádzača s ponukou platu menšieho ako je priemer.

Efekt na priemernú mzdu by nemusel byť spočiatku príliš markantný, skôr dôjde k lepšej alokácií pracovných síl, keďže zamestnanci s lepšími schopnosťami alebo tí skúsenejší budú skôr inklinovať k lepšie plateným pracovným pozíciám, na ktoré sa častokrát predpokladá uchádzač s nadpriemernými schopnosťami.

Na druhej strane aj firmy pokiaľ budú nútené platiť za pracovníkov viac budú vyžadovať kvalitnejšiu pracovnú silu. Spočiatku by sa tým mohla zvýšiť fluktuácia zamestnancov ako dôsledok hľadania lepšej ceny práce, ale zvýšenou transparentnosťou to z dlhodobého hľadiska skôr prispeje k zlepšeniu prostredia na pracovnom trhu.

Zamestnávatelia sa týmto krokom dostanú do mierne horšej pozície pri pohovore nakoľko uchádzač bude vedieť, čo od zamestnávateľa môže za svoju snahu na pohovore, a po ňom, očakávať.\“