Výsledkyamerického trhu práce môžu byť smerodajné pre následný pohyb menového páru
EURUSD. Devízoví obchodníci na trhu kopírujú momentálne postupne sa zvyšujúcu
pravdepodobnosť nárastu amerických úrokových sadzieb ešte v poslednom mesiaci
tohto roka. Tá aktuálne dosahuje hodnotu 72 percent. Traderi sa týchto
informácií zatiaľ prudko držia a menový pár nechávajú od polovice októbra
klesať z hodnoty okolo úrovní 1,15 až k hodnotám približne 1,06, čo predstavuje
pokles o viac ako 7,7 percenta.
Americký trh práce dnes očakáva zníženie žiadostí o podporu v nezamestnanosti
na úroveň 270-tisíc žiadostí. Ak sa im to podarí, eurodolár má možnosť klesnúť
pod hladinu 1,06.