echnologický pokrok zasiahol aj obchodovanie na Wall Street. Digitalizácia a zautomatizovanie obchodovania zjednodušili a zlacnili
prístup pre mnoho investorov, no zároveň umožnili úspešným stať sa ešte
úspešnejšími.

Program trading, alebo takmer plne automatizované obchodovanie akcií
minimálne 15 spoločností v súhrnnom objeme nad 1 milión dolárov,
umožňuje algoritmom bežiacim na výkonných počítačoch, nezriedka v miestnostiach
hneď vedľa veľkých burzových serverov, monitorovať dianie na burze a
exekuovať obchody s veľkým objemom finančných prostriedkov v zlomkoch
sekúnd.

Podľa údajov NYSE v týždni k 1.máju 2015 program trading dosiahol
podiel 23.8 percenta z celkového objemu obchodov na NYSE. Z nasledujúcej
tabuľky vyplýva, že 10 najväčších obchodníkov a bánk prostredníctvom
svojich programov zobchodovalo na vlastný účet 75,5 percenta zo všetkého
program tradingu na NYSE.

\"\"

V minulosti program trading tvoril nezriedka až 40 percent všetkých
obchodov a prakticky tak v priemere pri každom obchode sa stretávala
objednávka od bežných investorov so strojom, ktorý
operuje na NYSE. Naďalej extrémne aktívne zostávajú stroje počas
expiračných týždňov derivátov, čo sa deje 4 krát do roka, keď ich podiel
sa zdvojnásobuje a dosahuje priemery z minulosti. Nasledujúca tabuľka
je štatistika posledného expiračného týždňa.

\"\"

Ozajstnou zbraňou týchto programov je však zrušenie zákazu
\“shortovania\“ akcií do klesajúceho trhu, alebo zrušenie pravidla
takzvaného \“uptick rule\“ ktoré bolo zavedené v roku 1938 a zrušené
americkou komisiou pre cenné papiere po 70 rokoch 6. júla 2007.

Toto zrušenie umožňuje v prípade poklesov programom predávať ďalej,
šíriť paniku a tlačiť na indexy. A nikto nedokáže kúpiť toľko akcií,
ktoré môžu tieto stroje v sekunde predať, najmä ak sa pustia aj do
takzvaných \“naked shortov\“, teda shortovania bez nasledujúcej dodávky
akcií. S indexom VIX pod 20 tieto zbrane zatiaľ spia, nikto by však
nemal zabúdať na to, že firmy z Wall Street túto zbraň \“hromadného
ničenia\“ vo svojom arzenáli naďalej majú a ako už párkrát v minulosti,
aj v budúcnosti ich opäť skôr či neskôr použijú.

\"\"