Americkému trhu sa od začiatku tohto roka darí
lepšie ako tomu európskemu, zásluhu za lepšiu výkonnosť tak môžeme priradiť
priaznivej ekonomickej situácií ale aj rastu sektorov, ktoré ťahajú indexy  k lepším výsledkom.  Začiatkom tohto roka bol ekonomický výhľad
omnoho negatívnejší, keďže energetický sektor sa ocitol v prudkej recesii
a klesal o 15 %. Krajiny, ktoré sa spoliehajú na príjmy
z ropného priemyslu tak trpeli najviac. Nízke ceny komodít sú schopné
narušiť nielen ekonomickú situáciu ale aj politickú stabilitu krajín. Tento
efekt, sa napokon v dôsledku globalizácie prejavil  aj na  finančnom sektore, ktorý strácal len za január
tohto roka viac ako 10 %.

Aktuálne, sa však sektoru s  energiami a utilities
darí lepšie ako sa očakávalo. Od začiatku tohto roku získavajú viac ako 12
% a to hlavne vďaka stúpajúcej cene ropy. Ropa rastie o 20 %
a v dlhodobom horizonte sa očakáva ďalší rast tejto suroviny. Vývoj
sektorov  je pre globálny trh veľkou podporou
k naštartovaniu ekonomického rastu a to hlavne v období keď krajiny
eurozóny bojujú z defláciou. Významný rast zaznamenal aj finančný sektor,
ktorý za posledné tri mesiace vzrástol o viac ako 12%. Jedine zdravotný
sektor zaznamenal jemnú stagnáciu na YTD báze, čo pripisujeme vyčakávaniu pred
výsledkami volieb v USA, kde sa Hillary Clinton výrazne vyhranila voči
zdravotným firmám.