Bratislava – Viedeň. Okrem pár kilometrovej vzdialenosti nás rozdeľuje aj čosi iné. Najnovší rebríček kvality života občanov.

\"\"
 

Negatívne ohlasy na politikov 

Zatiaľ čo rakúske hlavné mesto je označované za mesto s najlepšou
kvalitou života na svete, Slováci jej nestúpajú ani na päty. Už niekoľko
rokov po sebe hájime v rebríčkoch spoločnosti Mercer miesta v prvej
80-tke. 

Podľa odborníkov je to aj kvôli politickým pomerom v krajine.
„Bratislava dlhodobo vníma svoje politické elity negatívne, čo sa
podpisuje na týchto výsledkoch. Aj bežné veci ako čistota mesta alebo
dostupnosť športových centier sú v Bratislave na zlej úrovni oproti
napríklad spomenutej Viedni,“ tvrdí Ján Jursa, analytik spoločnosti
Capital Markets. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo medzi dvoma susednými metropolami je
tak výrazná medzera v kvalite života, je platové ohodnotenie.

„Priemerná čistá mzda v Rakúsku je viac než trojnásobne vyššia
v porovnaní s našimi slovenskými zárobkami. Podobné rozdiely pritom budú
s najväčšou pravdepodobnosťou aj medzi platmi vo Viedni
a v Bratislave,“ hovorí pre Aktuality.sk analytička Poštovej Banky, Jana
Glasová. 

Top Slovenska

Aj napriek tomu, že naša metropola skončila v rebríčku na 81. mieste,
v slovenskom meradle stojíme na stupni víťazov. Bratislavský kraj je
spomedzi slovenských regiónov krajom s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Tá sa tu totiž pohybuje na úrovni okolo päť percent. Potvrdzuje to aj
výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Robert Kičina. „Región
poskytuje a priťahuje kvalifikovanú pracovnú silu. Podnikateľské
prostredie tu má ten špecifický aspekt, že ide o najbohatší región v SR.
Z toho vyplýva nadpriemerná kúpna sila, vyšší počet podnikateľov a tiež
vyššia konkurencia,“ povedal pre Aktuality.sk  

Na druhej strane upozorňuje, že v platení daní a poplatkov patrí
Bratislava práe k tým najmenej atraktívnym, keďže sadzby miestnych daní
a poplatkov patria k najvyšším v SR.

Rozkol medzi Viedňou a Bratislavou pozoruje vo viacerých veciach.

„Hlavné rozdiely vidím vo fungovaní verejných služieb, mzdovej úrovni
a s ňou súvisiacej životnej úrovni obyvateľov, infraštruktúre,
sociálnom zabezpečení, úrovni transparentnosti pri správe verejných
vecí, kvalite vzdelávania a možnostiach kultúrneho vyžitia,“ tvrdí
Kičina. 

Víťazná Viedeň

Rakúska metropola sa stala už druhý raz za sebou miestom s najlepšou
kavlitou života pre svojich obyvateľov. Americká poradenská spoločnosť
Mercer pritom hodnotila viac ako štyristo miest po celom svete.
Viedenský starosta Michael Häupl a námestník primátora Renate Brauner
správu o umiestnené v rebríčku uvítali.

„Viedeň bola opäť vybraná ako mesto s najvyššou kvalitou života. To
dokazuje, že máme vysoké sociálne štandardy, dobrú infraštruktúru a
kultúrne ponuky, ktoré Viedeň, vďaka ktorým je mesto medzinárodne
uznávaným. Je to tiež  pripomienka pre nás, aby sme naďalej pracovali na
úspechoch tak aby Viedeň bola živé mesto, obyvateľné asociálne
spravodlivé,\“ uviedli vo svojom vyhlásení.

Z regiónu strednej Európy nás predbehli takmer všetci susedia. Praha
skončila na 68. mieste a spoločnosť Mercer zaradila Budapešť na 75.
priečku.

Spoločnosť hodnotila podmienky na život vo viac ako štyroch stovkách miest na celom svete podľa viacerých bodov.

Veľké slovo zohrávalo ekonomické prostredie (bankové služby),
politické a sociálne prostredie (vymáhanie práva, zločinnosť),
medicínske a zdravotné aspekty, dostupnosť bývania, dopravu a mnoho
ďalších. Skóre priradené ku každému faktoru porovnáva mestá medzi sebou.