Adam Trňan, analytik spoločnosti Capital markets: \“Rast platov a s tým súvisiace zvyšovanie nákladov práce prebieha takmer v každej krajine EÚ a preto z toho netreba robiť strašiaka. Vzhľadom na HDP a produktivitu majú slovenské platy priestor na rast a to najmä z hľadiska, že pomerne menšia časť nášho HDP je vyplácaná v mzdách. Pri takto nízkej nezamestnanosti (na naše pomery) tlaky na rast miezd ustávať určite nebudú, práve naopak.

Samozrejme, potenciálni investori toto vnímajú a tento faktor môže zavážiť v neprospech Slovenska pri rozhodovaní o nových investíciách, nemyslím si však, že by dochádzalo ku sťahovaniu výroby z už existujúcich podnikov zo SR. Najlepší liek na udržanie atraktívnosti pre nových potenciálnych investorov aj do budúcnosti by bolo naznačenie možnosti ďalšieho zníženia dane pre podniky, ktorá je vo V4 najvyššia.

Ešte lepšou možnosťou by bolo zníženie odvodového zaťaženia, čím by vláda „zabila dve muchy jednou ranou“ pretože by si polepšili zamestnanci na platoch ale aj zamestnávatelia na nákladoch.\“