Burzy vpohybe

V súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb sa v poslednom období najčastejšie
spomína americký Fed. Viacerí investori očakávajú zvýšenie sadzieb za oceánom
už v septembri, predbehnúť by ich však mohli policymakeri z Bank of England.
David Miles, jeden z hlasujúcich členov, sa na poslednom mítingu britskej
centrálnej banky vyjadril, že existujú argumenty pre zvýšenie hlavnej úrokovej
sadzby. Naráža pritom na fakt, že odďaľovanie pomalého zvyšovania môže spôsobiť
potrebu výraznejšieho zásahu v budúcnosti. Dnes sa dozvieme kľúčové údaje o
trhu práce, ktoré sú výrazne smerodajné pri rozhodovaní o nastavení menovej
politiky. Očakávame stabilizovanie miery nezamestnanosti na úrovni 5,6
percenta, ako aj zachovanie rastu miezd bez prémií na 2,8 percenta.
Jemný nárast oboch ukazovateľov v predchádzajúcom vydaní vytvoril zmiešaný
obraz pre tvorcov menovej politiky. Na poslednom rokovaní preto za zvýšenie
hlavnej úrokovej miery hlasoval len jeden z deviatich oprávnených členov.
Dnešné zachovanie trendu vývoja na trhu práce by v spojitosti s očakávaným
rastom inflácie smerom k dvojpercentnému cieľu v priebehu najbližších dvoch až
troch rokov mohlo opäť zvýšiť šancu na septembrový rate hike. Aj samotný
guvernér Bank of England Mark Carney vyhlásil, že zvýšenie sadzieb sa blíži a
bude závisieť od pozitívnych ekonomických dát vrátane rastu miezd, rastu
produktivity a údajov o dovoze.