Polročná správa o hospodárení (2023) (PDF)

Účtovná závierka za rok 2022

Polročná správa o hospodárení (2022) (PDF)

Účtovná závierka za rok 2021

Účtovná závierka za rok 2020

Účtovná závierka za rok 2019

Účtovná závierka za rok 2018

Účtovná závierka za rok 2017

Účtovná závierka za rok 2016

Účtovná závierka za rok 2015

Účtovná závierka za rok 2014

Účtovná závierka za rok 2013

Účtovná závierka za rok 2012

Účtovná závierka za rok 2011

Účtovná závierka za rok 2010

Účtovná závierka za rok 2009

Účtovná závierka za rok 2008

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).