Naše společnost v rámci činnosti obchodníka s cennými papíry pomáhá řešit a optimalizovat vlastnickou strukturu u akciové společnosti, snižovat náklady na administrativu akcií, usnadnit komunikaci s minoritními akcionáři.

Nabízíme zejména tyto služby:

 • přeměnu podoby akcií,
 • přeměna formy listinných akcií,
 • výdej/převzetí listinných akcií,
 • dražba akcií,
 • squeeze-out,
 • související poradenství.

Přeměna podoby cenných papírů

Jde o především přeměnu ze zaknihovaných cenných papírů na listinné, popř. obráceně. Tato operace zajistí společnosti snížení nákladů jak pro emitenta, tak pro akcionáře, včetně majoritního.

Snížení nákladů pro emitenta:

 • nemusí již platit poplatky za vedení Centrálnímu depozitáři cenných papírů (CDCP) – registrace, vedení atd.,
 • neplatí již poplatky za vyhotovení seznamu akcionářů na valnou hromadu nebo na výplatu dividend,
 • zbaví se dalších poplatků CDCP a nákladů na ověření různých listin, plných mocí atd.

Snížení nákladů pro akcionáře:

 • neplatí již za vedení akcií na majetkovém účtu akcionáře u CDCP,
 • neplatí poplatky za převody akcií mezi akcionáři u CDCP,
 • neplatí poplatky na ověření listin, plných mocí atd.

Veřejná dražba cenných papírů

Společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je na základě rozhodnutí ČNB oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů. Českým klientům je k dispozici odštěpný závod se sídlem v Brně.

Dražební řád

Dražby

Povolení ČNB k činnosti dražebníka

Squeeze-out

Platná legislativa umožňuje majoritnímu akcionáři realizovat vytěsnění minoritních akcionářů.

V podstatě jde o proces, kde majoritní akcionář s podílem alespoň 90 % základního kapitálu ve své společnosti má zájem navýšit svůj vlastnický podíl na kulatých 100%. Pro mnoho akciových společností a jejich vlastníků je to ideální stav.

Celým procesem klienta bezpečně provedeme. Na konci spolupráce je jediný spokojený akcionář.

Naše služby zahrnují zejména:

 • zajištění znaleckého posudku
 • vypracování příslušné administrativy
 • návrh časového harmonogramu
 • příprava valné hromady
 • komunikace s akcionáři
 • vyplacení protiplnění

Naše služby zahrnují poskytnutí i potřebných kroků k samotnému získání 90 % podílu.

Ceník vedlejších služeb [PDF]

Kontaktné informácie

CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s. - odštěpný závod
Olomoucká 3417/3d, Židenice
618 00 Brno,
Česká republika

Tel. č.: 776 743 737

Zapsaná v Obchodním rejstříku ČR, spis. Zn.: A 26568 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 06 922 325

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).